مجتمع فولاد قوچان

این مجموعه با نام / شرکت مجتمع فولاد قوچان و به مدیریت مهدي شاد در تاریخ 09/04/1388 به بهره برداری رسیده و فعال میباشد . *** فعالیت تولیدی این شرکت در محل کارخانه واقع در استان خراسان رضوي ، شهرستان قوچان ، شهر قوچان ك 5 ج قوچان مشهد جنب خوراك دام و تلفن 9121486900 و دفتر مرکزی تهران خ خواجه عبدالله انصاري نبش كوچه 5 پ 74 تلفن 2122863280 می باشد . *** تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت كالاهاي بتوني-سيماني وگچي(2695) سايرمحصولات كاني غيرفلزي(26) با مجوز پروانه بهره برداري شماره 10260 و تاریخ 09/04/1388 برای بتون اماده / بتون اماده با کد کالایی 26951311 به ظرفیت 175000 مترمكعب